צור קשר
 
יצירת קשר

 

פרטי יצירת קשר

מזכירות:
רח' קויפמן 4, ת''א 68012
טל' 972-3-5176550+ 
פקס 972-3-5162853+
sharbat@sharbat.co - דואר אלקטרוני

מחלקה פיננסית 
רח' הרב לוין 10, עפולה 18010
טל' 972-4-6094900+
פקס 972-4-6592688+ 
sharbat@sharbat.co - דואר אלקטרוני